Verksamheter

Verksamheter

Vi har sen -98 haft någon typ av boendeform på Enskede Villa. Stödboende är en form av boende som vi har bra resurser och lokaler för. Läget för de boende är också något som är väldigt fördelaktigt.

Stödboende

Annat typ av boende

 

Enskede Villa består av olika fastigheter och ett annat typ boende kan innebära tillfälligt boende för bostadslösa eller akutbonde mm. Pga den stora erfarenheten och kompetensen hos personalen så finns det ett bra typ av förståelse och stöttning för den typen av boende från personalens sida.

HVB boende

 

 

Enskede Villa har IVO tillstånd avseende kategorin ensamkommande barn. En något nyare målgrupp som visat sig fungera bra med den erfarenhet och kompetens som Enskede villa besitter.

Stöd och terapipaket

Enskede villa har även psykologisk och psykoterapeutisk kompetens.

Det innebär att det finns ett stöd och terapipaket. Ser ser lite olika ut beroende på behovet. Bedömning, samtal och även dygnetruntkontakt.

Se dokumentet här under för mer detaljerad information.

Kontakt: Tel: 076-877 17 08

Mail: enskedevilla@hotmail.com

© Copyright 2017. All Rights Reserved.