Journummer: 070 388 07 78 / 076 877 17 08

Öppenvård



På Enskede Villas öppenvård får män och kvinnor stöd som söker en strukturerad tillvaro och behöver motivation för att komma in på rätt spår i tillvaron. Runt klienten finns boendestödjare, coach och legitimerad psykolog.


Öppenvårdsuppdraget utförs alltid i samarbete med socialtjänsten och klienten och tillsammans görs en plan upp om vilka resultat som ska uppnås inom en given tidsram. Dessa uppdrag är timbaserade och kan ske både dag och kvällstid.