Journummer: 070 388 07 78 / 076 877 17 08

Stödboende


Enskede Villa erbjuder stödboende i fullt möblerade rum med tillgång till delat kök och badrum i en lugn och idyllisk villamiljö.


På stödboendet välkomnas man av ett team bestående av boendestödjare, psykolog, psykoterapeut. Boendet är bemannat dygnet runt. Här får man en egen kontaktperson som är klientens primära kontakt under vistelsen på boendet.


Vid inskrivningssamtalet identiferas det stöd som individen är i behov av och gemensamt kommer man överens om en väg framåt. Boendet ska ge klienten stöd för att hantera sin vardag och möjlighet att leva ett självständigt liv.


Stödboendet erbjuder insatser i form av psykologledda stödsamtal, hjälp med att planera sin framtid och ekonomi, matinköp, tvätt/städning.


Man får stöd i kontakter med myndigheter tex arbetsförmedlingen, migrationsverket, skatteverket, sjukvården, kontakt med SFI, hemtjänst etc.