Journummer: 070 388 07 78 / 076 877 17 08

Skyddat Boende


Enskede Villa erbjuder skyddat boende till klienter som av oilka anledningar inte kan vara kvar i sina nuvarande hem. Placeringarna sker i uppdrag ifrån socialtjänsten. Inför placering utses en kontaktperson som identifierar den hotbild och uppkomna situationen som individen står inför.


Vi erbjuder våra klienter det stöd som bedömns lämpligt utifrån individens behov. Stödet består alltid av stöd - och utvecklingssamtal med kontaktpersonen. Praktiskt stöd som anses vara relevant för att bidra till säkerhet, välmående och självständighet. Vi arbetar aktivt med att bygga upp individens självförtroende.


Boendet erbjuder hjälp med: - administrativa uppgifter och kotakt med myndigheter - skol - / och förskoleplats - arbetsmarknad och kontakt med arbetsförmedlingen - att söka egen bostad - kontakt med migrationsverket


Om psykologstöd krävs hjälper vi till att organisera detta. Vårt boende har legitimerad psykolog och psykoterapeut som är behjälplig i kontakt med psykvården.


Övriga insatser bestäms enligt uppdrag från uppdragsgivare eller klient.


Separata hus för kvinnor finns tillgängligt.