Journummer: 070 388 07 78 / 076 877 17 08

Om Enskede Villa.Vi är ett antal personer med olika bakgrund och erfarenhet. Vi har psykologisk och psykoterapeutisk kompetens såväl som pedagogisk och bred erfarenhet av att jobba med olika typer av människor. I grunden har vi ett anknytningsteoretiskt tänk när det gäller hur vi relaterar och skapar trygghet.